Asfaltna baza

Asfaltna baza, kapaciteta 70t/h, proizvodi sve vrste asfaltnih mješavina u skladu sa projektom i zahtjevima investitora.


Voditelj asfaltne baze:

Ivan Kralj, dipl.ing.građ.


tel/fax: 01/2797-001; mob. 091/3505-747, e-mail:ivan.kralj@zczz.hr

Gradečki Pavlovec, Vrbovec


Vrste asfaltnih mješavina koje proizvodimo možete vidjeti ovdje.