Redovno održavanje prometnica

Radovi na redovnom održavanju državnih, županijskih i lokalnih cesta na području Zagrebačke, Krapinsko - zagorske i Sisačko moslavačke županije započinju 01.04.2021. godine i traju do 15.11.2021. godine. Radovi se obavljaju prema Programima redovnog održavanja prometnica, a mogu se obavljati i van navedenih rokova ukoliko to stanje cesta i vremenske prilike dopuštaju. Redovno održavanje cesta provodi se lokalno kroz radne jedinice. Detaljan popis prometnica koje održavaju pojedine radne jedinice može se vidjeti ovdje.

Redovno održavanje obuhvaća sve radove koji se kontinuirano obavljaju tijekom većeg dijela, a u svrsi su trajne zaštite svih sudionika prometa. Obuhvaćaju slijedeće radove: Održavanje kolnika (čišćenje kolnika i prometnih površina izvan kolnika, popravci udarnih jama, sanacija oštećenja i dr.); održavanje bankina; održavanje usjeka, zasjeka i nasipa; održavanje objekata za odvodnju; održavanje opreme ceste (popravak ograda, održavanje prometnih znakova, održavanje semafora i promjenjivih prometnih znakova); obnavljanje oznaka na kolniku, košnja trave i održavanje zelenila; održavanje objekata (mostova, vijadukta, nadvožnjaka, podvožnjaka; nathodnika, pothodnika, propusta, tunela, galerija i slično) te ostalih radova koji služe za održavanje tehnički ispravnosti prometnica.